Bitcoin lnghnakhlangkhaa CPI suungkwaakhaad cchalngthuengaihnmaawiekhraaahkan l wiekhraaahkraafbidkh`yn 11 mi.y. 65

Bitcoin lnghnakhlangkhaa CPI suungkwaakhaad cchalngthuengaihnmaawiekhraaahkan l wiekhraaahkraafbidkh`yn 11 mi.y. 65 thumbnail

Jeff Brown The Near Future Report

Bitcoin lnghnakhlangkhaa CPI suungkwaakhaad cchalngthuengaihnmaawiekhraaahkan l wiekhraaahkraafbidkh`yn 11 mi.y. 65

—————————————————-
khametuue`n khlipniiaimaidepnkaaraenanamkaarlngthun epnkaarthamkhuenephuue`kaarsueksaaethaanan

—————————————————-
snabsnunch`ngodykaarepnsmaachik (ekhaaklum Member Discord) khlik ephuue`duuraaylae`iiyd :
n
s`bthaameruue`ngkh`rseriiyntaang+ aidthii

#Bitcoin #Crypto #ILearnALot
—————————————————-
ewbthiiphmaichainkaarethrd Bitcoin
1) ewbwiekhraaahkraafthiidiithiisud TradingView : />2) smakhr ‘Bitkub ewbchuue`khaay Bitcoin `andab 1 aithy : />3) smakhr ewbchuuekhaay Bitcoin andab 1/khngolk: />
—————————————————-
saarbaykhwaamruu
Playlist khwaamruuphuuenthaanekiiyw Bitcoin aela Blockchain: 8
Playlist bthwiekhraaahkraafbidkh`yn (Bitcoin) : F
Playlist s`nethrdbidkh`yn (Bitcoin) : V
Playlist sn Elliott wave : s
Playlist s`naichngaan Binance : q

—————————————————-
tidtaamephimetimaidthii
1. Youtube/Facebook/Twitter : t
klumephuue`nphingphaayaamd`y Bitcoin OpenChat Line (t`nniietmaelwkhrab) :
Alert A Lot (News Update Telegram) : l
Discord: I Learn A Lot from Community : a

—————————————————-
#wiekhraaahraakhaaBitcoin #BTC #ILearnALot #Bitcoin #bidkh`yn #DogeCoin #thamaimDogeCoinraakhaakhuenaerng #ElonMusk #Ethereum #`iieth`reliiym #wiekhaarahkraaf #raakhaa #XRP #ETH #ADA #Cardano #BAND #BNB #Binance #Bitkub #NEAR #DOGE #XLM #Stallar #Tesla #ElonMusk #ElliottWavekhuue“aair #’ElliottWave #ILearnALot #s`nElliottWave #Impulsewave #aechmp